เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย... [25 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย คณะผู้บริหารและกองช่าง ร่วมสำรวจพื้นที่และวัดระยะทางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ - ถนนใหญ่ข้างเทศบาลพอกน้อย... [24 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างบ้านโนนเรือ-บ้านสาแยกสูงเนิน ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเรือ ต.นาหัวบ่อ... [24 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย และคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมยามถามไถ่ผู้กักตัว และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ณ บ.สูงเนิน ม.2 และ บ.พอกน้อยพัฒนา ม.8 [22 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยรองไพรบ บุตรแสง รองรจนา จันทร์แก้วและเลขาพัภลภ ศรีสุทัศน์ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ให้ออกพื้นที่มอบถุงยังชีพกับผู้กักตัวรายใหม่ จำนวน 3 ราย ณ บ.บดมาด ม. 4,11และ... [19 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายกเสน่ห์ วจีสิงห์พร้อมคณะผู้บริหารท่าน ส.จ.ทนงศิลป์ ท่าน ส.จ.สง่า ได้เข้าร่วมงานโครงการนํ้าสะอาดเพื่อประชาชนของพรรคเพื่อไทยร่วมกับท่านนายกสมคิด จันทร์มาลา นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง [17 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนางรจนา จันทร์แก้ว, นายไพรบ บุตรแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อยและท่านเลขานายก นายพัลลภ ศรีสุทัศน์ ออกเยี่ยมยามถามไถ่และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ณ บ.บดมาด ม.4 [8 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีกับพี่น้องชาวบ้านดอนต้นม่วง [5 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนางรจนา จันทร์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ผอ.กองช่างนายประสบโชค บุญกอบและท่านเลขาฯ นายพัลลภ ศรีสุทัศน์ เป็นตัวแทนเทศบาลพอกน้อยมอบนํ้าดื่ม จำนวน7โหล ให้พี่น้องชาวตำบลพอกน้อย... [3 พฤศจิกายน 2564]
เทศบาลตำบลพอกน้อย นำทีมโดยนายเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญต่อยอดพระกฐิน ณ วัดต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร [30 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 178