เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (จ่ายขาดเงินสะสม)ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลง เวลาสอบสัมภาษณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
find_in_page ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศแสดง QR code แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
photo การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกรอบที่ 3 เทศบาลตำบลพอกน้อย ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-REY โครงการถังขยะเปี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
photo แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงนโยบายการพัฒนาอปท.ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย ที่577/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์. วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 20 (ทั้งหมด 120 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× เทศบาลตำบลพอกน้อย