เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายไพรบ บุตรแสง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 081-0558468
(นางรจนา จันทร์แก้ว)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 095-1408580
(นายพัลลภ ศรีสุทัศน์)
เลขานุการนายกฯ
โทร : 083-3560230
(นายสนามชัย ศรีสุทัศน์)
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 087-8638911