messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
(นายบรรดา จำปาคำ)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2758169
(นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 081-0572359
(นางวีรานุช แย้มกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 086-7165848
(นางนุจนาศ อันสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 084-7988927
(นายทองปาน แพงดวงแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 082-1011906
(นางสร้อยทอง บุญศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 083-3385214
(นายดาบ สอนสมนึก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 084-7980455
(นายชนินทร์ สุราราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-9160659
(นายชัยรบ สอนสมนึก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 086-2318101
(นายบรรจง ศรีหาราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-1848119
(นายสมชาย ยาดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 061-5670346

× เทศบาลตำบลพอกน้อย