messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ตาม พรบ. จัด ซื้อ จัด จ้าง 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 (ตามเทศบัญญัติ พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 392 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 420 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลพอกน้อย