เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385 |
insert_drive_file ข้อบังคับประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354 |
insert_drive_file พ.ร.บ.ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1