ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแฟ้มสันกว้าง 2 นิ้ว จำนวน 12 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง