ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บฉ 1509 สกลนคร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง