ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง