ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ยู เอช ที รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๐ วันทำการ) จำนวน ๑๘,๙๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง