ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน (เครนปั้นจั่น) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๑๗ สกลนคร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง