เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
นายไพรบ บุตรแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย เข้าร่วมประชุมแทนนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ในฐานะ ผอ.ศูนย์หื้นฟูสภาพทางสังคมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอพรรณานิคม ชั้น2 ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา/ของศูนย์ฯจังหวัด
ผู้โพส : admin